İzmir Laboratuvar Müdürlüğü

 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

a) Eşyanın mahiyetini laboratuvar tahlili ile tayin etmek ve tahlil sonuçlarını gümrük tarife istatistik pozisyonunun belirlenmesine yönelik terimlerle tespit etmek. 

b) Yasaklama ve kısıtlama hükümlerinin uygulanması bakımından eşyanın mahiyetini laboratuvar tahlili ile tayin etmek. 

c) Araştırma - geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, görev alanı ile ilgili personelinin hizmet içi eğitim planının hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak. 

ç) Laboratuvarlar arası karşılaştırmalı deney çalışmalarını yapmak. 

d) TSE, EN, ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardının gerektirdiği esaslara göre akreditasyon çalışmaları yapmak. 

e) Yükümlüye ve tahlil işlemine konu eşyaya ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını sağlamak, sonuçlan elektronik ortamda ilgili gümrük idaresine ileterek güvenli bir ortamda muhafaza edilmesini sağlamak. 

f) Laboratuvarlann teknik alet ve cihaz ihtiyaçlarını belirlemek, mevcut alet ve cihazların bakım ve onarımını sağlamak. 

g) Laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek 

ğ) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  Dr. Okan DERELİ
Laboratuvar Müdürüİletişim 

Telefon +90 232 463 25 46 pbx
Dahili : 1100, 1101
Faks : +90 232 463 25 51
E-posta : izmgumbm-lab@gtb.gov.tr