Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılan Kişilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu


 

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılan Kişilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu
 

SINAVIN ADI  : Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılan Kişilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı
 

SINAV USULÜ : Sözlü

SINAV TARİHİ VE SAATİ  : 20/03/2018     Saat: 10.00

SINAV YERİ : Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 3. Kat Toplantı Salonu      (Atatürk Cad. No:107 Alsancak Konak/İZMİR)

SINAVIN İLANI VE İTİRAZ : Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Bölge Müdürlüğümüz web adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde, gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Sınav Kuruluna (İzmir Personel Müdürlüğü) itirazda bulunabilir. İtirazlar, Sınav Kurulunca 3 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonucu, Bölge Müdürlüğümüz web adresinde ilan edilecek ve ilan tebligat yerine geçecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililerin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları, Bölge Müdürlüğümüzce ilgili Valiliklerden istenilmiş olup, Cennet DENİZ haricindeki diğer kişilerin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlanmadığından, sonucu olumsuz gelen kişi olması halinde, başvuru şartlarını taşımamış sayılacaktır.

Sınava katılacak Adayların Listesi

İlanen duyurulur.

Bilgi için : İzmir Personel Müdürlüğü