İzmir Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafından 8 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmuştur

02 Mart 2020

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İzmir Laboratuvar Müdürlüğü 06.09.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından akredite olmuş olup, 20.12.2019 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 10 olan akredite metot sayısını 8 metotta daha yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 18 analiz metoduna çıkarmış bulunmaktadır.
İzmir Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.

  1. TS EN ISO 1833-7; Kantitatif Kimyasal Lif Analizi Bölüm 7: Poliamid ve Diğer Liflerin Karışımı (Formik Asit Kullanılan Yöntem)
  2. TS EN ISO 6320; Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar - Kırılma İndisi Tayini
  3. TS EN 1132;  Meyve ve Sebze Suları- pH Tayini-Potansiyometrik Metot
  4. TS ISO 6493; Mısır, Buğday Kepeği, Mısır Gluten Yemi- Nişasta Muhtevasının Tayini-Polarimetrik Metot
  5. ASTM D5773; Motorin-Bulutlanma Noktası Tayini- Sabit Soğutma Hızı Yöntemi
  6. TS 2741 EN ISO 2160; Motorin-Bakır Şerit Korozyonu Tayini
  7. ASTM D5950; Baz Yağlar-Akma Noktası Tayini-Otomatik Tilt Yöntemi
  8. ASTM D7042; Baz Yağlar-Dinamik Viskozite ile Yoğunluk Tayini ve Kinematik Viskozitenin Hesaplanması Stabinger Yöntemi


Sertifika için tıklayınız