İzmir Laboratuvar Müdürlüğü'nde Görevli Kimyager Onur DUMANLI'ya "Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası" verildi.

Dünya Gümrük Günü kapsamında Bakanlık personeli ile bir araya gelen Bakan Tüfenkci tarafından, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı ile özel sektör temsilcileri arasından seçilen 20 kişiden biri olan İzmir Laboratuvar Müdürlüğü'nde görevli Onur DUMANLI'ya "Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası" verildi.

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İzmir Laboratuvar Müdürlüğü 06.09.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup 18.01.2018 tarihinde kapsam genişletme çalışmaları doğrultusunda 4 metotta daha akredite olarak toplam akredite metot sayısını 10’a çıkarmıştır.
İzmir Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında 18.01.2018 tarihinde Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.

  1. ASTM D 6045; Otomatik Tristimulus Yöntemiyle Petrol Ürünleri Rengi için Standart Test Yöntemi
  2. TS EN 12147; Meyve ve Sebze Suları-Titre edilebilir asidite tayini
  3. TS EN ISO 712; Tahıl ve tahıl ürünleri-Rutubet muhtevası tayini
  4. TS EN ISO 1833-11; Tekstil-Kantitatif Kimyasal Analizler Bölüm 11: Selüloz ve Polyester Liflerin Karışımı (Sülfürik Asit Kullanılan Yöntem)