Genel Tanıtım

 1968 yılında TCDD’den satın alınan 5630 m2 arsa üzerine inşa ettirilen ve 07.09.1976 tarihinde hizmete açılmış olan İzmir’in Alsancak Semtindeki hizmet binasında faaliyetini sürdürmekte olan Bölge Müdürlüğümüz; Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı taşra teşkilatında İzmir Gümrükler Başmüdürlüğü ve İzmir Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğü adı altında faaliyetlerini sürdürürken, 29.07.2003 tarih ve 25183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrükler Başmüdürlükleri ve Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüklerinin kaldırılması ve bunların yerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinin kurulmasının uygun görülmesiyle birleştirilerek İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü adı altında yeniden yapılandırılmıştı. 

Daha sonra, 08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlığı kaldırılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kurulmuş ve Bakanlığımızın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. Son olarak, 22.12.2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2474 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri kaldırılarak Bölge Müdürlükleri kurulmuş olup, Bölge Müdürlüğümüz 'Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü' adıyla yeniden yapılandırılmıştır.