Bilgi İşlem, İstatistik ve Değerlendirme Şubesi

 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

a) Faaliyet alanına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, değerlendirmek ve bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak. 

b) Otomasyon sistemleri ile elektronik iletişim sistemlerinin çalışması, güvenliğinin sağlanması ve karşılaşılan sorunların giderilmesi için gerekli işlemleri yürütmek.

c) Bilgisayar, bilgisayar yan ürünleri ve bilgi işlem sarf malzemeleri ihtiyacını belirlemek.

ç) Bilgi işlem, yazılım ve donanım sistemlerinin etkin ve verimli kullanılması için gerekli eğitimleri vermek.

d) Bölge Müdürlüğü ve bağlantı gümrük idarelerinde çalışan personelin BİLGE ve GÜVAS kullanıcı kodu ile ilgili işlemlerini yürütmek.

e) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.İletişim 

Telefon : +90 232 463 25 46 pbx
Dahili : 1330, 1332, 1333, 1334
Faks : +90 232 463 25 53, 463 67 87, 463 80 97, 463 20 66
E-posta : izmgumbm-bim@gtb.gov.tr