Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Şubesi

 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

a) Dahilde işleme, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve hariçte işleme rejimlerinin işleyişine ilişkin gümrük idarelerinden intikal eden hususları değerlendirmek,

b) ATA Karneleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

c) Dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimleri ile ilgili uygulanan para cezalarına yönelik işlemleri yürütmek,

d) Konteynerler ile ilgili işlemleri yürütmek,

e) Yatırım teşvik mevzuatı ile ilgili işlemleri yürütmek,

f) Dahilde İşleme izin Belgeleri, Gümrük Kontrolü İşleme Rejimi, Ata Karneleri, Geçici İthalat Rejimlerinden doğan itilaflarla ilgili Yurtdışı Tebligatlarını yapmak,

g) Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi ile ilgili Cevaplı Raporların, Sonradan Kontrol Raporları, İnceleme Raporları ‘nın değerlendirilmesi ve ilgili Gümrük Müdürlüklerine gönderilme işlemleri,

h) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 


İletişim 

Telefon : +90 232 463 25 46 pbx
Dahili : 1423
Faks : +90 232 463 25 53, 463 67 87, 463 80 97, 463 20 66
E-posta : izmgumbm-egr@gtb.gov.tr