Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şubesi

 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

a) Gümrüklü yer ve sahaların gözetimi, korunması, hava, kara, deniz ve demiryolu taşıt kontrolü işlemleri, kabotaj işlemleri, yolcu işlemleri, yat işlemleri ve diğer muhafaza hizmetleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

b) Gümrük muhafaza hizmetlerine ilişkin standart iş ve işlem süreçlerinin belirlenmesi, basitleştirilmesi ve olası problemlerin çözümü ile ilgili çalışmaları yapmak.

c) Yolcu, eşya ve araçların giriş-çıkış işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Silah ve mermilerle ilgili işlemleri yürütmek.

d) İkramiye dosyalarını hazırlamak, ilgili mercilere intikal ettirmek, takip ve arşiv işlemlerini yürütmek.

e) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri ile ilgili yazışmaların yürütülmesini sağlamak. 

f) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. İletişim 

Telefon : +90 232 463 25 46 pbx
Dahili : 1316
Faks : +90 232 463 25 53, 463 67 87, 463 80 97, 463 20 66
E-posta : izmgumbm-gmh@gtb.gov.tr