İzmir Laboratuvar Müdürlüğü Türkak Tarafından 10 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmasına İlişkin Basın Duyurusu

13 Ağustos 2021