2018 Ticaretin Kolaylaştırılması Bölgesel Değerlendirme Toplantısı

2018 Ticaretin Kolaylaştırılması Bölgesel Değerlendirme Toplantısı; Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde 21 Aralık 2018 tarihinde, Ege Bölgesi Kamu Kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, Oda, Borsa ve Birlik yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, ticaretin kolaylaştırılması, ihracat süresi ve maliyetlerinin düşürülmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. 
 
Toplantı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nihat KINIK’ın açılış konuşmasıyla başladı ve İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal ELMASOĞLU, İzmir Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Mihri ÇELİK ve UND İcra Kurulu Başkanı Erman EREKE’nin konuşmalarıyla devam etti. Toplantının moderatörlüğünü ise İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa TANYERİ yaptı. Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür AKYÜZLÜ, katılımcılara gümrük hizmetleri ve ticaretin kolaylaştırılması konusunda Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
 
Toplantının açılışında konuşan Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nihat KINIK, temel hedefin ihracatın arttırılması olduğunu belirterek, “Sadece ihracatçılarımızın gayretleri ile hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Hatta bu sürece dâhil olan tüm aktörlerin, işlerini ayrı ayrı çok iyi yapmaları da yetmez. Hepimizin iyi bir ekip çalışması yapması ve aramızda iyi bir iletişim ağı kurmamız gereklidir. Birlikte düşünürsek çözüm yolları üreteceğiz” dedi.
 
İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal ELMASOĞLU ise konuşmasında “Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında, üretim – ihracat kadar lojistik iş süreçlerinin çok değerli olduğunu görmekteyiz. “dedi
 
Son yıllarda gerçekleştirilen düzenlemeler ve özellikle yakın geçmişte devreye giren Tek Pencere Sistemi ile bürokratik işlemlerin azaltılması yönünde atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını DTO İzmir Şube Başkan Yardımcısı Mihri Çelik konuşmasında belirtti. 
 
UND İcra Kurulu Başkanı Erman EREKE ise konuşmasında Ankara’da toplanan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nun çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Ardından toplantıya kamu ve özel sektör temsilcilerinin yaşanan sıkıntılara ve taleplerine ilişkin görüş ve çözüm önerilerinin paylaşılmasıyla devam edilmiştir.