Bölge Müdürlüğümüzce Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Firmasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası verildi

21.05.2014 tarih ve   29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Firması adına  düzenlenen 10/04/2018 tarihli, TR/AEOF/18350004 no.lu Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası  ve bu kapsamda AT1835002 no.'lu Onaylanmış İhracatçı Yetkisi (A.TR) Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdürümüz Sayın Nihat KINIK tarafından firma yetkililerine teslim edilmiştir.