Bölge Müdürlüğümüzce Felda Iffco Gıda San.ve Ticaret A.Ş. Firmasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası verildi

06 Temmuz 2022


21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan Felda Iffco Gıda San.ve Ticaret A.Ş.  firması adına 22.06.2022 tarihli,  TR/AEOF/22350002 no.lu Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası düzenlenmiş ve Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdürümüz Sayın M. Enver Kök tarafından, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası firma yetkililerine taktim edilmiştir.