Bölge Müdürlüğümüzce Kardemir Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. Firmasına

21.05.2014 tarih ve   29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan Kardemir Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. adına  23/01/2018 tarihli, TR/AEOF/18350001 no.lu  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası  düzenlenmiş ve Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdürümüz Sayın Nihat KINIK tarafından firma yetkililerine teslim edilmiştir.