Bölge Müdürlüğümüzce Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş. Firmasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası verildi.

13 Ağustos 2020

21.05.2014 tarih ve   29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan  Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş. firması adına düzenlenen  06.01.2020 tarihli, TR/AEOF/20350001 no.lu  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası  Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdür Yardımcılarımız Sayın Aliye ÖZTÜRK ve Sayın Şükrü SABAH tarafından firma yetkililerine teslim edilmiştir.