Bölge Müdürlüğümüzce OFG Uluslararası Nakliyat Ve Tic. Ltd. Şti. Firmasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi.

12 Ağustos 2021

21.05.2014 tarih ve   29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan OFG Uluslararası Nakliyat Ve Tic. Ltd. Şti. firması adına 03.08.2021 tarihli,  TR/AEOF/21350001 no.lu (Referans No:R1921350006) Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası düzenlenmiş ve  Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdürümüz Sayın M. Enver Kök tarafından, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası firma yetkililerine taktim edilmiştir.