Bölge Müdürlüğümüzce Türk Tuborg Bira ve Malt San. A.Ş. firmasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi

20 Aralık 2021

21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan Türk Tuborg Bira ve Malt San. A.Ş. firması adına 14.12.2021 tarihli,  TR/AEOF/21350002 no.lu (Referans No:R2121350003) Götürü Teminat yetkisini de içeren Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası düzenlenmiş ve Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdürümüz Sayın M. Enver Kök tarafından, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası firma yetkililerine takdim edilmiştir.