Bölge Müdürlüğümüzce Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Ticaret A.Ş. Firmasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası verildi

21 Mayıs 2024

21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Ticaret A.Ş. firması adına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası düzenlenmiş ve Bölge Müdürlüğü Makamında Bölge Müdürümüz Sayın M. Enver Kök tarafından, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası firma yetkililerine takdim edilmiştir.