Bölge Müdürümüz Sayın M. Enver KÖK, Yatırımlarda Devlet Yardımları – Yatırım Teşvik Belgesi Konulu Seminer’de konuştu.

06 Ekim 2021

         Bölge Müdürümüz, 01.10.2021 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Yeminli Mali Müşavirler Odasının ortaklaşa düzenlemiş olduğu Yatırımlarda Devlet Yardımları – Yatırım Teşvik Belgesi Konulu Seminer’de yaptığı konuşmada; Ege Bölge olarak yapılan iş ve işlemlerden bahsettikten sonra; Türkiye’nin genel ithalat-ihracatında; Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün önemini belirtti.
          Bölge Müdürümüz, Gümrük idarelerinde yatırım teşvik belgesi(YTB) kapsamındaki eşyalar için uygulanan süreçleri anlatmış, günümüzde küreselleşme ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler çerçevesinde; bürokrasiyi azaltmak ile gümrük işlemlerini ve ticareti kolaylaştırmak amacıyla Bakanlığımız uhdesinde geliştirilen kâğıtsız gümrük, Yerinde Gümrükleme, Varış Öncesi Gümrükleme, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, İzinli Alıcı, E-teminat uygulaması ve tek pencere sistemi gibi uygulamalara dikkat çekerek;
          “Ege Bölgemiz,  ihracat ağırlıklı bir bölge olup, ithalat kalemleri ağırlıklı olarak imalatçı-sanayici firmalarımızın üretim ile ilgili girdilerinden oluşmaktadır. Bunun sonucu olarak da, Bölge Müdürlüğümüze düşen görev, gümrük iş ve işlemlerinin hem hızlı, gereksiz bürokrasiden uzak hem de güvenli ve yasadışı ticareti uzak tutacak şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu vizyon çerçevesinde, ticaret erbabımız, sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz, odalarımız ile ve daha önemlisi diğer kamu kurumlarımızla işbirliği ve koordinasyon içinde hizmet ifa etmeye çalışmaktayız.  Her türlü iletişim kanalıyla ve özellikle özel büromuz aracılığı ile tüm ticaret partnerlerimizin iletişimine açık olarak görev yapmaktayız. Zira, sorunların, sıkıntıların büyümeden, ve geç olmadan doğru şekilde ve doğru mercilere iletilmesi çözümün en önemli parçasıdır.
            Gerek, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü olarak gerekse, 27 yılı aşkın süreli kamu hizmetim neticesinde şahsi görüşüm, bu tarz kamu ve özel sektör işbirliği odaklı platformların karşılıklı olarak empati kurma, sorunlara nüfuz etme ve çözüm üretebilme istekliliğini artırmada önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum…” sözleriyle konuşmasını tamamlamıştır.