İzmir Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafından 17 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmasına İlişkin Basın Duyurusu

22 Kasım 2023